Lễ thắp hương

Lễ cúng vào ngày mùng một và lễ cúng vào ngày rằm thường là lễ chay, thành tâm là chính: hương, hoa quả, trầu cau, tiền vàng, rượu, nước.

Ngoài lễ chay cũng có thể cúng thêm lễ mặn vào ngày này gồm: Rượu, thịt gà luộc, các món mặn.